ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

H Τοπική Επιτροπή Κεντρικής Ελλάδας , διοργανώνει στα πλαίσια

του Τοπικού Πρωταθλήματος αγώνες Χρονομέτρου & Αντοχής στην κατηγορία Ανδρών , Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, και Masters.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ:
Χρονόμετρο 8/4/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00μμ.
Αντοχή 9/4/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00πμ.
Παίδες –Γυναίκες 10:00πμ
Νεανίδες 10:05 πμ
Εφηβοι- Άνδρες 12:30πμ
Μάστερ 12:35πμ
ΠΟΛΗ: Τρίκαλα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σωτήρα Τρικάλων (Χρονόμετρο κ Αντοχής).
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Χρονομέτρου: Σωτήρα – Ράξα – Ρίζωμα και επιστροφή στην Σωτήρα. Η εκκίνηση θα δίνεται ανά 1 λεπτό. Ξεκινούν οι Νεάνιδες, Παίδες, Γυναίκες , Έφηβοι, Άνδρες, Μάστερ.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Αντοχής: Κυκλική 24 χιλιόμετρα: Σωτήρα – Ράξα - Ρίζωμα – Πλάτανος - Χαϊδεμένη - Περδικοράχη -Σωτήρα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Χρονόμετρο)
Νεανίδων 12 χιλ.
Παίδων 12 χιλ.
Γυναικών 20 χιλ.
Εφήβων – Ανδρών- Μάστερ 25 χιλ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Αντοχής)
Νεανίδων 2Χ24 48 χιλ
Παίδων –Γυναικών 3Χ24 72 χιλ
Εφήβων – Ανδρών 5Χ24 120 χιλ
Μάστερ 4Χ24 96 χιλ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές ποδηλάτες
που ανήκουν στην Τ.Ε.Κ.Ε. , Ε.Ο.Π.
Η ΤΕΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή καταστροφή υλικού οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις του χρονομέτρου και αντοχής πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι και ώρα 2:00 στο e-mail του Νίκου Βολικάκη ( volikakis46@yahoo.gr) ώστε να οριστικοποιηθούν οι λίστες εκκίνησης των κατηγοριών. Καμία δήλωση χρονομέτρου δεν θα γίνει δεκτή το Σαββάτο, σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που διαθέτουμε και να ανταποκριθείτε κατάλληλα.
Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα είναι και ο μόνος αρμόδιος που θα έχει λόγο στην εξέλιξη του αγώνα.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Στην Γραμματεία το Σάββατο από 2:00 π.μ. έως 2:45π.μ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί 10 λεπτά πριν την εκκίνηση.
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Από τη δεύτερη στροφή κ μετά θα μπορούν οι ομάδες να εφοδιάσουν τους αθλητές από σταθερό σημείο υδροδοσίας και τροφοδοσίας που έχει οριστεί στο χωριό Πλάτανο ή πίσω από τον Αλυτάρχη του αγώνα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός θα βρίσκονται στο χώρο του αγώνα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ: Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη και
το βασικό κανονισμό της Ε.Ο.Π., αποφασίζει επί τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Η ΕΟΠ θα καλύψει τα έξοδα της μετακίνησης των αποστολών των σωματείων της ΤΕΚΕ, προσκομίζοντας γραμμάτιο είσπραξης όταν ζητηθεί από την ΕΟΠ. Έως τέσσερα άτομα ένα αυτοκίνητο προς 0.20 ευρώ το χιλιόμετρο (από την έδρα του σωματείου έως το χώρο της εκκίνησης) και έξοδα διοδίων εφ όσον προσκομίσουν αποδείξεις. Για τα σωματεία που η έδρα τους είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα θα καλυφθούν 30 ευρώ κατ άτομο για τη διαμονή τους ) προσκομίζοντας τιμολόγια του ξενοδοχείου) και πάνω από 4 άτομα καλύπτεται κ ένας συνοδός.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Ο 1ος αθλητής Κύπελλο-μετάλλιο-δίπλωμα, 2ος και 3ος μετάλλιο-δίπλωμα, 4ος, 5ος, 6ος δίπλωμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κο Νίκο Βολικάκη τηλ.24210/83518 ή Κο Κώστα Δαλαβίκα 2410552815 κ 6944226876 ή Κο Βαγγέλη Σταυρόπουλο 6970625884.